Home » جویس قدم اول - Joyce for beginners by David Norris
جویس قدم اول - Joyce for beginners David Norris

جویس قدم اول - Joyce for beginners

David Norris

Published
ISBN :
Hardcover
173 pages
Enter the sum

 About the Book 

توضیحات پشت جلد:جیمز جویس همراه با پیکاسو، شوئنبرگ وستراوینسکی در زمرهی کلیدیترین نو پردازان مدرنیسم به شمار میرود. با این وجود افسانهای که پیرامون «مشکل بودن» آثار وی وجود دارد باعث دلسردی شمار زیادی از خوانندگان آثار ادبی بوده است. این امر باعثMoreتوضیحات پشت جلد:جیمز جویس همراه با پیکاسو، شوئنبرگ وستراوینسکی در زمره‌ی کلیدی‌ترین نو پردازان مدرنیسم به شمار می‌رود. با این وجود افسانه‌ای که پیرامون «مشکل بودن» آثار وی وجود دارد باعث دل‌سردی شمار زیادی از خوانندگان آثار ادبی بوده است. این امر باعث تاسف است زیرا نثر وی عمیقا انسانی و فوق‌العاده طنز‌آمیز و جذاب است. هرچند جویس اکثر عمر خود را در تبعیدی خود خواسته گذراند، اما تمامی نوشته‌هایش بر شهر زادگاهش یعنی دوبلین متمرکز می‌باشد. کتاب حاضر که حاوی شرح کاملی از زندگی جویس و تاثیر آن بر آثار وی است، قدم اولی است برای آشنایی با نویسنده‌ای که از تمامی گنجینه‌ی فرهنگ لغات بشری برای بیان ادبی خویش مدد گرفت.