Home » Konstruktioner i finlandssvensk syntax: skriftspråk, samtal och dialekter by Camilla Wide
Konstruktioner i finlandssvensk syntax: skriftspråk, samtal och dialekter Camilla Wide

Konstruktioner i finlandssvensk syntax: skriftspråk, samtal och dialekter

Camilla Wide

Published 2009
ISBN :
Paperback
300 pages
Enter the sum

 About the Book 

I Konstruktioner i finlandssvensk syntax presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna har en gemensam grund i konstruktionsgrammatik och interaktionell lingvistik och anlägger ett jämförande perspektiv på deMoreI Konstruktioner i finlandssvensk syntax presenteras åtta uppsatser om finlandssvenskt tal- och skriftspråk. Studierna har en gemensam grund i konstruktionsgrammatik och interaktionell lingvistik och anlägger ett jämförande perspektiv på de syntaktiska drag som studeras. Vissa av artiklarna kastar nytt ljus över omdiskuterade konstruktioner som t.ex. ge ngt åt ngn, medan andra tar upp hittills mindre uppmärksammade fenomen som t.ex. de e. Finlandssvenskt språkbruk jämförs med sverigesvenskt, och frågan om finskans inflytande på svenskan i Finland diskuteras. Också skillnader mellan tal och skrift och mellan dialekt och standardspråk berörs i bidragen. I sin inledning ger redaktörerna Camilla Wide och Benjamin Lyngfelt en värdefull översikt över forskningen om svenskan i Finland.